Iné abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní centrálnej nervovej sústavy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: R908

Kapitola: XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde
Skupina: R90 - Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní centrálneho nervového systému

 


 

comments powered by Disqus