Ostatné bližšie určené abnormality bielkovín plazmy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: R778

Kapitola: XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde
Skupina: R77 - Iné abnormality bielkovín plazmy

 


 

comments powered by Disqus