Iný a bližšie neurčený subjektívny a objetívny príznak postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej sústavy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: R298

Kapitola: XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde
Skupina: R29 - Iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb nervového systému, svalovej a kostrovej sústavy

 


 

comments powered by Disqus