Patauov syndróm, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q917

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
Skupina: Q91 - Edwardsov syndróm a Patauov syndróm

 


 

comments powered by Disqus