Vrodená plochá noha

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q665

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
Skupina: Q66 - Vrodené deformácie nôh

 


 

comments powered by Disqus