Polycystické obličky, autozomálne dominantné

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q612

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
Skupina: Q61 - Cystická choroba obličiek

 


 

comments powered by Disqus