Fallotova tetralógia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q213

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
Skupina: Q21 - Vrodené chyby srdcových priehradiek

 


 

comments powered by Disqus