Novorodenecká žltačka, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: P599

Kapitola: XVI. Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období
Skupina: P59 - Novorodenecká žltačka z iných a nešpecifikovaných príčin

 


 

comments powered by Disqus