Novorodenecká žltačka z iného a bližšie neurčeného poškodenia pečeňových buniek

Kód diagnózy podľa MKCH-10: P592

Kapitola: XVI. Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období
Skupina: P59 - Novorodenecká žltačka z iných a nešpecifikovaných príčin

 


 

comments powered by Disqus