Novorodenecká žltačka, zapríčinená liekmi alebo toxínmi, prenesenými z matky alebo podanými novorodencovi

Kód diagnózy podľa MKCH-10: P584

Kapitola: XVI. Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období
Skupina: P58 - Novorodenecká žltačka z inej nadmernej hemolýzy

 


 

comments powered by Disqus