Pôrodná asfyxia, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: P219

Kapitola: XVI. Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období
Skupina: P21 - Pôrodná asfyxia

 


 

comments powered by Disqus