Hroziaci potrat (abortus imminens)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: O200

Kapitola: XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie
Skupina: O20 - Krvácanie vo včasnej ťarchavosti

 


 

comments powered by Disqus