Mierna a stredne ťažká preeklampsia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: O140

Kapitola: XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie
Skupina: O14 - Gestačná [ťarchavosťou vyvolaná] hypertenzia s významnou proteinúriou

 


 

comments powered by Disqus