Gestačná [ťarchavosťou vyvolaná] hypertenzia s významnou proteinúriou

Kód diagnózy podľa MKCH-10: O14

Kapitola: XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie

Podrobnejšie diagnózy

O140 - Mierna a stredne ťažká preeklampsia
O141 - ažká preeklampsia
O142 - Syndróm HELLP
O149 - Preeklampsia, bližšie neurčená
 


 

comments powered by Disqus