Metabolické poruchy po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa

Kód diagnózy podľa MKCH-10: O085

Kapitola: XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie
Skupina: O08 - Komplikácie po potrate a mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti

 


 

comments powered by Disqus