Iný a bližšie neurčený neúspešný pokus o potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním

Kód diagnózy podľa MKCH-10: O076

Kapitola: XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie
Skupina: O07 - Neúspešný pokus o potrat

 


 

comments powered by Disqus