Neúspešný lekársky pokus o potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových ústrojov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: O070

Kapitola: XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie
Skupina: O07 - Neúspešný pokus o potrat

 


 

comments powered by Disqus