Bližšie neurčený potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat bez komplikácií

Kód diagnózy podľa MKCH-10: O069

Kapitola: XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie
Skupina: O06 - Nešpecifikovaný potrat

 


 

comments powered by Disqus