Bližšie neurčený potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami

Kód diagnózy podľa MKCH-10: O068

Kapitola: XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie
Skupina: O06 - Nešpecifikovaný potrat

 


 

comments powered by Disqus