Bližšie neurčený potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových ústrojov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: O065

Kapitola: XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie
Skupina: O06 - Nešpecifikovaný potrat

 


 

comments powered by Disqus