Bližšie neurčený potrat: neúplný potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním

Kód diagnózy podľa MKCH-10: O061

Kapitola: XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie
Skupina: O06 - Nešpecifikovaný potrat

 


 

comments powered by Disqus