Iný potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný embóliou

Kód diagnózy podľa MKCH-10: O057

Kapitola: XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie
Skupina: O05 - Iný potrat

 


 

comments powered by Disqus