Iný potrat: neúplný potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním

Kód diagnózy podľa MKCH-10: O051

Kapitola: XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie
Skupina: O05 - Iný potrat

 


 

comments powered by Disqus