Lekársky potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových ústrojov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: O045

Kapitola: XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie
Skupina: O04 - Medicínsky potrat

 


 

comments powered by Disqus