Lekársky potrat: neúplný potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami

Kód diagnózy podľa MKCH-10: O043

Kapitola: XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie
Skupina: O04 - Medicínsky potrat

 


 

comments powered by Disqus