Spontánny potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat bez komplikácií

Kód diagnózy podľa MKCH-10: O039

Kapitola: XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie
Skupina: O03 - Spontánny potrat

 


 

comments powered by Disqus