Spontánny potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových ústrojov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: O035

Kapitola: XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie
Skupina: O03 - Spontánny potrat

 


 

comments powered by Disqus