Spontánny potrat: neúplný potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami

Kód diagnózy podľa MKCH-10: O033

Kapitola: XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie
Skupina: O03 - Spontánny potrat

 


 

comments powered by Disqus