Iná choroba mužských pohlavných ústrojov, bližšie určená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: N508

Kapitola: XIV. Choroby močovopohlavnej sústavy
Skupina: N50 - Iné choroby mužských pohlavných orgánov

 


 

comments powered by Disqus