Impotencia organického pôvodu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: N484

Kapitola: XIV. Choroby močovopohlavnej sústavy
Skupina: N48 - Iné choroby penisu

 


 

comments powered by Disqus