Recidivujúca polychondritída

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M941

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Skupina: M94 - Iné choroby chrupky

 


 

comments powered by Disqus