Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta na viacerých miestach chrbtice

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M538

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Skupina: M53 - Iné dorzopatie nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus