Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia na viacerých miestach chrbtice

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M439

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Skupina: M43 - Iné deformujúce dorzopatie

 


 

comments powered by Disqus