Iná choroba dýchacej sústavy, bližšie určená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J988

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J98 - Iné choroby dýchacej sústavy

 


 

comments powered by Disqus