Choroba priedušiek, nezatriedená inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J980

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J98 - Iné choroby dýchacej sústavy

 


 

comments powered by Disqus