Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ I (hypoxémický)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J960

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J96 - Respiračné zlyhanie nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus