Porucha dýchacích ústrojov po lekárskom výkone, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J959

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J95 - Pozákrokové respiračné ochorenia nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus