Akútna pulmonálna insuficiencia po hrudníkovej operácii

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J951

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J95 - Pozákrokové respiračné ochorenia nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus