Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 menej ako 35 % náležitej hodnoty

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J448

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J44 - Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba

 


 

comments powered by Disqus