Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím bronchitídy, FEV1 menej ako 35 % náležitej hodnoty, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J441

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J44 - Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba

 


 

comments powered by Disqus