Emfyzém, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J439

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J43 - Emfyzém pľúc - rozdutie pľúc

 


 

comments powered by Disqus