Akútny zápal hrtanovej príklopky (epiglotitída)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J051

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J05 - Akútny obštrukčný zápal hrtana - krup a zápal hrtanovej príklopky - epiglottitis

 


 

comments powered by Disqus