Akútny zápal mandlí, vyvolaný iným bližšie určeným organizmom

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J038

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J03 - Akútny zápal mandlí - tonsillitis acuta

 


 

comments powered by Disqus