Získaná mozgová aneuryzma

Kód diagnózy podľa MKCH-10: I671

Kapitola: IX. Choroby obehovej sústavy
Skupina: I67 - Iné cievne choroby mozgu

 


 

comments powered by Disqus