Iná akútna myokarditída

Kód diagnózy podľa MKCH-10: I408

Kapitola: IX. Choroby obehovej sústavy
Skupina: I40 - Akútny zápal srdcového svalu - myocarditis acuta

 


 

comments powered by Disqus