Akútny zápal srdcového svalu - myocarditis acuta

Kód diagnózy podľa MKCH-10: I40

Kapitola: IX. Choroby obehovej sústavy

Podrobnejšie diagnózy

I400 - Infekčná myokarditída
I401 - Izolovaná myokarditída
I408 - Iná akútna myokarditída
I409 - Akútna myokarditída, bližšie neurčená
 


 

comments powered by Disqus