Primárna pľúcna hypertenzia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: I270

Kapitola: IX. Choroby obehovej sústavy
Skupina: I27 - Iné typy cor pulmonale (pľúcneho srdca)

 


 

comments powered by Disqus