Myopia (krátkozrakosť)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: H521

Kapitola: VII. Choroby oka a očných adnexov
Skupina: H52 - Poruchy refrakcie a akomodácie

 


 

comments powered by Disqus