Progresívna vonkajšia oftalmoplégia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: H494

Kapitola: VII. Choroby oka a očných adnexov
Skupina: H49 - Paralytický strabizmus (škuľavosť)

 


 

comments powered by Disqus