Iný zákal sklovca

Kód diagnózy podľa MKCH-10: H433

Kapitola: VII. Choroby oka a očných adnexov
Skupina: H43 - Choroby sklovca

 


 

comments powered by Disqus